Ga naar de inhoud

Bestuur van ZVC ’22 krijgt vorm

Eind november is een belangrijke stap gezet in het vormgeven van onze nieuwe vereniging door het bekend maken van de nieuwe naam en clubkleuren. Veel leden van FC Zaandam en van Zaanlandia waren daar bij. Sinds die aankondiging is er door velen hard gewerkt om de organisatie van de nieuwe vereniging verder op te zetten.

In aanloop naar de start van de nieuwe vereniging ZVC ’22 is inmiddels het Dagelijks Bestuur benoemd. Het bestuur is samengesteld uit leden van de besturen van zowel Zaanlandia als FC Zaandam en bestaat uit:

Voorzitter: Ard-Jan van Tilborg
Penningmeester: Jacques van Alphen
Secretaris: Mirte Rozemond

Voor het algemeen bestuur zijn de overige bestuursfuncties grotendeels ingevuld vanuit de verschillende werkgroepen en de fusiestuurgroep.

Binnenkort zal bij de notaris de oprichtingsakte van onze nieuwe vereniging ZVC ’22 worden opgesteld en wordt de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens zal ZVC ’22 bij de KNVB worden aangemeld als nieuwe voetbalvereniging in het district West 1.

De fusiestuurgroep