Ga naar de inhoud

Even voorstellen: Jacques van Alphen

Naam: Jacques van Alphen (73)
Functie: Penningmeester

Wat wil je het eerste jaar bereiken binnen onze vereniging?

Als penningmeester wil ik bereiken dat er een financiële stabiliteit is binnen onze nieuwe vereniging. Dat we een eenheid creëren en daarmee een mooie basis neerzetten voor de toekomst van ZVC ’22. 

Verenigen en verbinden: hoe ga jij dit oppakken?

Dat we elkaar de ruimte gunnen en waarin we de onderlinge verschillen kunnen overbruggen en gezamenlijk onze weg in kunnen vinden. We beseffen dat we wel degelijk met elkaar verantwoording delen voor onze mooie nieuwe club ZVC ’22. Ga ervoor met je hele hart en ziel en laat je niet ontmoedigen als het af en toe anders loopt dan je hoopt en gun elkaar ook hierbij de ruimte.

Wat wil je zeggen aan alle leden van ZVC ’22?

Laten we er samen een mooie voetbalvereniging van maken en vooral laat het iedereen zijn club worden. Als je kijkt naar de historie van beiden verenigingen waar iedereen zich thuis voelde dat moet hier ook zeker lukken. Een prachtig complex, mooie kansen die voor de toekomst voor ons liggen. We doen het samen met elkaar en voor elkaar.