Ga naar de inhoud

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 15 juni

Het bestuur van ZVC ’22 nodigt alle leden op 15 juni uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Op deze avond informeert het bestuur u over het komend seizoen en de ontwikkelingen met betrekking tot het sportpark en de nieuwbouw. 

We hopen dat we die avond vele leden mogen verwelkomen. 

Locatie: Kantine ZVC ’22, Sportlaan 4 te Zaandam 
Datum en tijd: 15 juni 20:00 

Concept-agenda ALV:

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Voorstellen staf seizoen 2023/ 2024
  5. Voortgang nieuwbouw
  6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  7. Afsluiting