Ga naar de inhoud

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 november

Het bestuur van ZVC ’22 nodigt alle leden uit voor haar jaarvergadering op donderdag 9 november 2023. Op deze jaarvergadering bespreken we onder andere de jaarverslagen van ons eerste seizoen (’22/’23) als ZVC ’22. Daarnaast informeren we u ook over de voortgang van de nieuwbouw.

We hopen u op de 9e te zien en te spreken!

Het bestuur van ZVC ’22

Locatie: Kantine ZVC ’22, Sportlaan 4 te Zaandam
Datum en tijd: 9 november 20:00

Concept-agenda ALV:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststelling van de notulen van ALV op 15 juni 2023
  4. Jaarverslag van het bestuur
  5. Financieel jaarverslag inclusief verslag kascommissie 
  6. Vaststelling van de contributies
  7. Vaststelling van de begroting seizoen ’23/’24
  8. Verkiezing bestuursleden en/ of commissieleden (indien van toepassing)
  9. Stand van zaken nieuwbouw
  10. Rondvraag