Ga naar de inhoud

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 mei

Het bestuur van ZVC ’22 nodigt alle leden uit voor een algemene ledenvergadering op donderdag 23 mei 2024.

Op deze avond informeert het bestuur u over het lopende seizoen, de ontwikkelingen met betrekking tot het sportpark en de nieuwbouw. Daarnaast wil het bestuur de ideeën over voorgenomen vrijwilligersbeleid met de leden bespreken.

Het verslag van de jaarvergadering op 9 november en het concept vrijwilligersbeleid wordt via email gedeeld.

We hopen dat we die avond vele leden mogen verwelkomen.

Het bestuur van ZVC ’22

Locatie: Kantine ZVC ’22, Sportlaan 4 te Zaandam
Datum en tijd: 23 mei 20:00

Concept-agenda ALV:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Vaststellen verslag van de jaarvergadering op 9 november 2023
  5. Vrijwilligersbeleid (concept)
  6. Voortgang m.b.t. nieuwbouw
  7. Bedanken vertrekkende vrijwilligers
  8. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag
  9. Afsluiting